Roliga och enkla experiment för barn och vuxna.

Kolsyreisen och ballongen

Kemi
Lägg kolsyreis (torris) i en ballong och se ballongen blåsas upp. Det här experimentet handlar om aggregationstillstånd.
Gilla: Dela:

Film

Det här behöver du

 • Kolsyreis (även kallat torris eller koldioxidis) - Googla på det inköpsställe som ligger närmast dig. Till experimentet behövs mängden av en sockerbit. Både kaka och pellets går bra.
 • Om du köper en kaka:
  • 1 st handduk
  • 1 st hammare (eller något annat att banka sönder isen med)
 • 1 st ballong
 • 1 st skål
 • Vatten
 • Säkerhetsutrustning: 1 st handske eller tång

Varning!

Dessa risker finns:
 • Koldioxids fryspunkt är -78,5 °C, men koldioxidis kan vara mycket kallare än så. Då finns risk för frysskador vid kontakt med huden. Att ta i rök eller bubblor som bildas med hjälp av koldioxidis är dock okej.
 • Koldioxidis sublimerar (övergår från fast form till gasform) i vanliga temperaturer och ger upphov till en stor mängd koldioxidgas. Ha god ventilation vid hantering och lagring, eftersom koldioxidgas annars kan putta bort den luft som finns. Då finns risk för dåsighet, huvudvärk eller i allra värsta fall medvetslöshet eller kvävning. Använder du bara en kaka koldioxidis behöver du dock inte oroa dig om du har normal ventilation.
 • Lägg aldrig koldioxidis i en sluten behållare. Då finns risk för explosion när isen sublimerar.
Vidta därför följande säkerhetsåtgärder:
 • Ta inte i koldioxiden med händerna.
 • Se till att ha mycket god ventilation.
 • Öva på vad ni ska göra om någon skadas av koldioxid:
  • Inandning: Flytta ut i friska luften. Kontakta om nödvändigt läkare.
  • Hudkontakt: Vid kylskada spola med vatten i minst 15 minuter. Använd sterilt förband. Kontakta läkare omedelbart.
  • Ögonkontakt: Vid kylskada spola med vatten i minst 15 minuter. Använd sterilt förband. Kontakta läkare.
  • Förtäring: Kontakta läkare.

Steg 1 (om du köpt kaka)

Linda in iskakan i handduken. Banka sönder den i mindre delar med hammaren.

Steg 2

Fyll skålen med varmt vatten. Det varmaste från kranen blir bra.

Steg 3

Stoppa in en sockerbitstor mängd kolsyreis i ballongen. Nudda inte isen. Be eventuellt en vän spänna upp ballongens öppning medan du lägger i den. Knyt sedan ballongen.

Steg 4

Lägg ballongen i vattnet och se hur ballongen sväller!

Kort förklaring

Koldioxidis sublimerar i rumstemperatur, alltså övergår från fast form till gasform. Det här sker snabbare ju varmare det är, och det bildas massor av koldioxidgas. Här fångar du gasen i en ballong som sväller. Här syns också tydligt hur den fasta koldioxiden bara "försvinner", utan att lämna några blöta spår efter sig.

Lång förklaring

Varje ämne kan befinna sig i olika tillstånd med distinkta egenskaper. Dessa olika tillstånd kallas aggregationstillstånd. Fast form, flytande form och gasform är de tre aggregationstillstånden man stöter på i sitt vardagliga liv. Sedan finns några fler som finns vid extremt höga eller låga temperaturer, till exempel plasma, Bose-Einstein-kondensat och kvark-gluon-plasma.

Vid fast form är dess partiklar (atomer, joner eller molekyler) tätt packade och sitter fast i varandra. Vid flytande form är de fortfarande nära varandra, men kan röra sig i förhållande till varandra. Vid gasform har de slitit sig helt från varandra. Det som bestämmer vilket aggregationstillstånd ett ämne har är tryck och temperatur. Vid högt tryck och/eller låg temperatur är ett ämne fast, och vid lågt tryck och/eller hög temperatur är ett ämne i gasform.

När finns alltid ett ord för när ett ämne övergår från ett aggregationstillstånd till ett annat:
 • Smältning: fast → flytande
 • Sublimering: fast → gas
 • Förångning: flytande → gas
 • Kondensation: gas → flytande
 • Deposition: gas → fast
 • Stelning: flytande → fast
Under normala tryck övergår koldioxid direkt från gasform till fast form (deponerar) och vice versa (sublimerar). Detta sker vid 78,5 °C. Flytande koldioxid kan bildas vid tryck som är 5,1 atm och högre. Koldioxidis kallas även torris, på grund av att det inte smälter utan sublimerar i stället.

Anledningen till att koldioxid "hoppar över" sin flytande form och sublimerar/deponerar är att molekylen är helt symmetrisk och därmed inte en dipol. Detta gör att den endast hålls ihop av svaga van der Waals-bindningar (och inte även dipolbindningar som vatten). Så fort de får tillräckligt rörelseenergi för att frigöra sig från varandra gör det de helt.

Koldioxid som gas är i låga koncentrationer luktlös. I högre koncentrationer luktar den dock surt. Gasen är alltid färglös. Densiteten av koldioxidgas är 1,67 gånger så hög som luft, vilket betyder att den kan "rinna" ner över bordskanten och lägga sig nere vid golvet.

Experimentera

För att göra denna undersökning till ett experiment kan du försöka besvara någon av nedanstående frågor. Glöm inte att förklara resultatet. Du kan även försöka svara på frågorna genom att diskutera i stället för att experimentera.
 • Vad händer om du använder en mindre eller större balja?
 • Vad händer om du använder kallare eller varmare vatten?
 • Vad händer om du använder mer eller mindre is?
 • Vad händer om du inte använder en skål med vatten, utan bara låter ballongen ligga på bordet?
 • Vad händer om du inte knyter ballongen?

Varianter

Denna undersökning går att göra utan varmt vatten, bara att den tar längre tid.

Det är lite pilligt och riskabelt att få in en isbit i en ballong (särskilt för yngre barn). En variant på undersökningen är då att lägga en isbit i en flaska och trä en ballong över flaskans öppning.
Gilla: Dela:

Senaste

Sidans innehåll

Också av oss

The Experiment Archive
Världens Häftigaste


© Experimentarkivet. Roliga och enkla experiment (laborationer) i naturvetenskap (NO) och teknik. Biologi, kemi, fysik, jorden (geovetenskap), rymden (astronomi), teknik, eld, luft och vatten. För barn, vuxna, lärare och pedagoger, förskola, skola, fritids och hemma. Till hjälp finns en lärarhandledning och en faktabok. Dessutom experimentkurs, teambuilding och andra events.

Till toppen


© Experimentarkivet. Roliga och enkla experiment (laborationer) i naturvetenskap (NO) och teknik. Biologi, kemi, fysik, jorden (geovetenskap), rymden (astronomi), teknik, eld, luft och vatten. För barn, vuxna, lärare och pedagoger, förskola, skola, fritids och hemma. Till hjälp finns en lärarhandledning och en faktabok. Dessutom experimentkurs, teambuilding och andra events.

Till toppen
 
Experimentarkivet.se av Ludvig Wellander. Enkla och roliga experiment/laborationer i naturvetenskap (NO) och teknik att göra i skolan eller hemma. Fysik, kemi, biologi, geovetenskap (jorden), astronomi (rymden) och teknik. Foton och filmer.