Roliga och enkla experiment för barn och vuxna.
Special:

Skrikande gummibjörnen

Kemi
Upplev hur spektakulärt det blir när man frigör all energi i en godisbit på en gång. Det här experimentet handlar om kemiska reaktioner och energi.
Gilla: Dela:

Film

Det här behöver du

 • Kaliumklorat 100 %
 • 1 st våg
 • 1 st liten behållare att ha kaliumklratet i
 • 1 st stativ med provrörshållare
 • 1 st 25 mm provrör (borosilikat)
 • 1 st gummibjörn
 • 1 st tång
 • 1 st brännare
 • Säkerhetsutrustning: 1 st brandsläckare, skyddshandskar, skyddsförkläde, skyddsglasögon

Varning!

Dessa risker finns:
 • Något kan börja brinna.
 • Någon kan bränna sig.
 • Skada eftersom provröret spricker.
 • Skada eftersom något kommer flygande ur provröret.
 • Inandning, hudkontakt, ögonkontakt eller förtäring av kaliumklorat.
 • Inandning av klorgas.
Vidta därför följande säkerhetsåtgärder:
 • Genomför undersökningen i sällskap av vuxen med erfarenhet av eld.
 • Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddsförkläde.
 • Ha en brandsläckare tillgänglig.
 • Ha en hink med vatten tillgänglig.
 • Håll avstånd till provröret. Rikta det bort er.
 • Var noggrann med att inga föroreningar hamnar i burken med kaliumklorat, eftersom den då kan börja brinna.
 • Gör undersökningen utomhus eller i dragskåp.
 • Se till så allt kaliumklorat smälter (fasta bitar kan komma flygande annars).
 • Ta inte i provröret förrän det svalnat.
 • Öva på vad ni ska göra om det börjar brinna eller om någon bränner sig.
 • Öva på vad ni ska göra om någon skadas av kaliumklorat:
  • Inandning: Andas mycket frisk luft.
  • Hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Spola huden med mycket vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
  • Ögonstänk: Skölj omedelbart med rinnande vatten under minst 15 minuter (håll ögonlocken brett isär). Kontakta läkare om irritation kvarstår.
  • Förtäring: Kontakta läkare.

Miljö!

Om reaktionen är fullständig blir det bara ofarlig kaliumklorid och aska av gummibjörnen kvar i provröret. Följ därför mängderna som anges i instruktionerna. Provröret blir dock förstört av experimentet. Vissa hävdar att man kan slänga provröret direkt i glaskrossen, eventuellt efter att man skrapat ur innehållet och hällt i vasken. Dock är det troligt att det även finns kaliumklorat och kanske något annat som klassas som ”farligt avfall”. Skrapa därför ur provröret och spara urskrapet som farligt avfall. Släng sedan provröret i glaskrossen.

Steg 1

Sätt upp provröret i stället. Placera klämman precis vid öppningen av provröret. Luta provröret lite bort från dig.

Steg 2

Väg upp 5 g kaliumklorat och lägg det i provröret.

Steg 3

Värm upp kaliumkloratet med brännaren, tills allt är flytande.

Steg 4

Använd tången för att lägga i en gummibjörn.

Steg 5

Håll dig undan! Och njut av showen.

Förklaring

När kaliumklorat värms upp smälter det (det har en smältpunkt på 356 °C) samtidigt som det delvis börjar sönderfalla till kaliumklorid och syrgas. När gummibjörnen kommer i kontakt med syrgasen självantänder den och en vanlig förbränningsreaktion av sockret (sackaros/sukros) sker. Mer värme bildas, vilket ökar sönderfallet av kaliumklorat till syrgas, vilket i sin tur underhåller förbränningen.

Här är reaktionsformeln för vad som sker:

2 KClO3 → KCl + 3O2
C12H22O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2O

Små mängder klorgas (Cl2) bildas också.

Förbränningen av sackaros är exoterm, vilket betyder att det frigörs energi. Det är sockret i gummibjörnen som innehåller all denna energi. När energin existerar i gummibjörnen är den i form av kemisk energi. När gummibjörnen brinner frigörs den kemiska energin och blir till tre energiformer: strålningsenergi (ljus) värmeenergi (värme) och rörelseenergi (ljud). Det är ovanligt att det bildas så här mycket ljud vid en förbränning.

För att något ska brinna behövs tre saker: ett bränsle, syrgas samt värme. I det här experimentet behövs inte så mycket värme, vilket är intressant. Detta tack vare att det finns så hög koncentration syrgas i provröret.

Experimentera

För att göra denna undersökning till ett experiment kan du försöka besvara någon av nedanstående frågor. Glöm inte att förklara resultatet. Du kan även försöka svara på frågorna genom att diskutera i stället för att experimentera.
 • Vad händer om dubblar mängden kaliumklorat och gummibjörnar, alltså 10 g kaliumklorat och två gummibjörnar?
 • Kan du få en gummibjörn att brinna utan kaliumklorat?
 • Vad händer om du lägger i gummibjörnen först och sedan smälter kaliumkloratet?
Gilla: Dela:

Senaste

Sidans innehåll

Också av oss

The Experiment Archive
Världens Häftigaste


© Experimentarkivet. Roliga och enkla experiment (laborationer) i naturvetenskap (NO) och teknik. Biologi, kemi, fysik, jorden (geovetenskap), rymden (astronomi), teknik, eld, luft och vatten. För barn, vuxna, lärare och pedagoger, förskola, skola, fritids och hemma. Till hjälp finns en lärarhandledning och en faktabok. Dessutom experimentkurs, teambuilding och andra events.

Till toppen


© Experimentarkivet. Roliga och enkla experiment (laborationer) i naturvetenskap (NO) och teknik. Biologi, kemi, fysik, jorden (geovetenskap), rymden (astronomi), teknik, eld, luft och vatten. För barn, vuxna, lärare och pedagoger, förskola, skola, fritids och hemma. Till hjälp finns en lärarhandledning och en faktabok. Dessutom experimentkurs, teambuilding och andra events.

Till toppen
 
Experimentarkivet.se av Ludvig Wellander. Enkla och roliga experiment/laborationer i naturvetenskap (NO) och teknik att göra i skolan eller hemma. Fysik, kemi, biologi, geovetenskap (jorden), astronomi (rymden) och teknik. Foton och filmer.