Roliga och enkla experiment för barn och vuxna.

Teleporterande flamman

Kemi
Tänd ett ljus via röken. I detta experiment undersöker du kemin bakom ett ljus som brinner.
Gilla: Dela:

Film

Det här behöver du

  • 1 st stearinljus (ju mer rök det avger när man blåser ut det, ju bättre)
  • 1 st tändare eller 1 st tändsticksask
  • Säkerhetsutrustning: 1 st brandsläckare

Varning!

I denna undersökning förekommer eld. Brandsläckare ska finnas tillgänglig.

Steg 1

Tänd ljuset.

Steg 2

Tänd tändaren eller en tändsticka igen, så att du har en flamma redo. Blås ut ljuset. Hoppas på en kompakt strimma av rök.

Steg 3

Placera tändarens eller tändstickans flamma i röken efter det utblåsta ljuset.

Steg 4

Med lite tur vandrar flamman genom rökstrimman ner till ljuset och tänder det igen!

Kort förklaring

Röken från ett utblåst ljus är förångad stearin (eller andra beståndsdelar av ljuset). När ett ljus brinner är det i själva verket detta förångade stearin som brinner, och du kan enkelt tända eld på det igen. Elden sprider sig dock blixtsnabbt ner till veken, där det finns god tillförsel av nytt stearin som förångas.

Lång förklaring

När du tänder ett ljus använder du en öppen flamma från en tändsticka eller tändare som du för mot veken. Veken, som vid tillverkningen doppats i något brännbart ämne såsom stearin, börjar då brinna. Värmen från den brinnande veken gör att det översta lagret stearin smälter. Det smälta stearinet vandrar upp genom veken genom kapillärkraft, vilket innebär att stearinets molekyler genom elektrisk attraktion vandrar upp längs väggarna i små gångar i veken. När stearinet når en bit upp i veken gör hettan att det förångas, det vill säga övergår från flytande form till gasform. Därefter gör hettan att stearinet även börjar brinna. Det brinnande stearinet smälter nytt stearin i ljusets översta lager, vilket vandrar upp genom veken och så vidare. Ljuset är därmed självförsörjande efter att det tänts.

Ett stearinljus består i regel inte bara av stearin, utan en blandning av massor av rena ämnen. Gemensamt för alla dessa ämnen är dock att deras molekyler innehåller många kol- och väteatomer. Att detta bränsle brinner innebär att dess molekyler reagerar med syrgas i luften i en kemisk reaktion. Detta sker endast vid tillräckligt hög temperatur. Kol- och väteatomerna i bränslet samt syreatomerna i luften bildar då koldioxid (består av kol- och syreatomer) och vatten (består av väte- och syreatomer). Både koldioxid och vatten kommer att vara i gasform och inte synas. Vid den kemiska reaktionen friges en del kemisk energi som ljus och värme.

Men vad är då röken från ett ljus? Jo, det sker i regel inte någon fullständig förbränning av bränslet och en del förångad stearin (och andra beståndsdelar av ljuset) kommer hamna i luften. Detta blir särskilt markant när ljuset blåses ut. Då försvinner hettan från flamman, och den kemiska reaktionen slutar. Det förångade ljusbränslet stiger då i luften utan att förbrännas. Om du tillför värme till detta förångade bränsle kan du få det att börja brinna igen, och det är precis det du gör i experimentet. Du kan antända det förångade bränslet ganska långt från veken, men elden kommer blixtsnabbt sprida sig ner till ljuset igen där det finns gott om bränsle.

Varför slocknar ett ljus när du blåser på det? Jo, då blåser du iväg det förångade och brinnande bränslet från ljuset. När så sker finns inte längre någon hetta vid veken som kan förånga det flytande bränslet i den. Ljuset får slut på bränsle och slocknar.

Experimentera

För att göra denna undersökning till ett experiment kan du försöka besvara någon av nedanstående frågor. Glöm inte att förklara resultatet. Du kan även försöka svara på frågorna genom att diskutera i stället för att experimentera.
  • Hur långt från ljuset kan du hålla tändaren och ändå få ljuset att börja brinna igen?
  • Vilken typ av ljus fungerar bäst för experimentet?
Gilla: Dela:

Senaste

Sidans innehåll

Också av oss

The Experiment Archive
Världens Häftigaste


© Experimentarkivet. Roliga och enkla experiment (laborationer) i naturvetenskap (NO) och teknik. Biologi, kemi, fysik, jorden (geovetenskap), rymden (astronomi), teknik, eld, luft och vatten. För barn, vuxna, lärare och pedagoger, förskola, skola, fritids och hemma. Till hjälp finns en lärarhandledning och en faktabok. Dessutom experimentkurs, teambuilding och andra events.

Till toppen


© Experimentarkivet. Roliga och enkla experiment (laborationer) i naturvetenskap (NO) och teknik. Biologi, kemi, fysik, jorden (geovetenskap), rymden (astronomi), teknik, eld, luft och vatten. För barn, vuxna, lärare och pedagoger, förskola, skola, fritids och hemma. Till hjälp finns en lärarhandledning och en faktabok. Dessutom experimentkurs, teambuilding och andra events.

Till toppen
 
Experimentarkivet.se av Ludvig Wellander. Enkla och roliga experiment/laborationer i naturvetenskap (NO) och teknik att göra i skolan eller hemma. Fysik, kemi, biologi, geovetenskap (jorden), astronomi (rymden) och teknik. Foton och filmer.